Invisalign

Nu kan du smidigt och effektivt reglera dina tänder!

Invisalign.jpg

Tandläkarbranschen utvecklas och förbättras ständigt med nya innovationer. Invisalign är ett exempel på en sådan innovation. Denna osynliga skena kan användas för att reglera dina tänder väldigt effektivt. Därför var det självklart att vi på Von Ahnska Tandkliniken skulle utbilda oss i användningen av den och erbjuda den till alla våra patienter. För oss är nya och pålitliga innovationer alltid aktuella att lära oss om.

Behandlingen är väldigt simpel men resultatrik. Du får komma på en undersökning hos oss där vi kan avgöra hur vi ska lägga upp behandlingsperioden. Därefter skräddarsyr vi ett antal skenor till dig som du själv kan ta på och av. Du får börja med den första skenan och justera dina tänder, sedan efter ungefär två veckor får du byta skena. Detta mönster fortsätter tills dina tänder är justerade efter dina önskemål. Under denna perioden får du komma på regelbundna träffar hos oss så att vi kan överse behandlingen och se till att allt går som det ska.

Detta är ett mycket enkelt och effektivt sätt att äntligen ordna med någon ändring du vill göra med dina tänder! Med hjälp av denna behandlingen kan du komma till oss på Von Ahnska Tandkliniken och få de tänder du alltid velat ha.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer. Vi berättar gärna för dig hur denna behandlingen skulle kunna se ut för just dig. Hoppas vi hörs framöver!

Invisalign tillverkar skenorna och utbildar tandläkarna.

Invisalign tillverkar skenorna och utbildar tandläkarna.