Vi är utbildade i hjärt- och lugnräddning!

HLR.jpeg

Hos Von Ahnska Tandkliniken är det jätteviktigt att våra behandlingar och vårt omhändertagande alltid är säkert för patienten. Utan säkerhet kan det inte finnas någon trygghet och utan trygghet kan vi inte erbjuda våra patienter den bästa vården! Vi jobbar ständigt med säkerhet och trygghet. Denna gången har vi utbildat oss i Hjärt och lungräddning och utrustat oss med ett första-hjälpen-kit som bland annat innehåller en hjärtstartare.

Detta är allt i syfte att erbjuda en säker och trygg miljö för våra patienter så att vi kan fortsätta erbjuda den bästa tandvården!