Von Ahnska Citat Behandlingar (4).png
 

Kirurgiska ingrepp

Kirurgiska ingrepp, eller rättare sagt oral kirurgi, är samlingsbegreppet för ingrepp i munhålan. På Von Ahnska Tandkliniken erbjuder vi dig många olika typer av sådana behandlingar. Vi kan med stort kunnande och lång erfarenhet hjälpa dig med till exempel visdomständer eller rotrester.

Munhålan är väldigt känslig och du borde ställe höga krav på vem som ska få hjälpa dig med din! Vi genomför noga förberedelser och har väl beprövade metoder. Dessutom arbetar vi med den senaste utrustningen.

Det är alltid svårt att veta vilken typ av ingrepp som är bäst om du har problem. Därför är vi mycket noga med undersökning och samtal med dig som patient innan. På så sätt kan vår behandling vara säker, trygg och behjälplig för dig!