3.png
 

Restaurerande tandvård

Hur stort ett hål i tanden är avgör vilken typ av lagning man väljer. Om det är ett litet hål eller tillräckligt mycket av tanden kvar gör man en lagning och då oftast i composit.

Om kariesangreppet är så stort att sidoväggarna är för tunna väljer tandläkaren oftast att göra en krona . Kronan kan göras helt i porslin eller med metall under som man bränner porslin på. I vissa fall där tanden är så skadad att den inte kan bära en krona måste man förse tanden med ett stift. Tanden måste då vara rotfylld. På stiftet kan sedan tandläkaren fästa en krona.