5.png
 

Tandlossning

För att vi skall kunna förebygga tandlossning kontrollerar tandläkaren vid varje undersökning ditt tandkött och mäter dina fickor. En lätt inflammation i tandköttet läker vanligtvist under en vecka. Förutsättningen är att eventuellt tandsten tagits bort och att munnen hålls ren enligt instruktionerna tandläkare eller tandhygienist har gett dig. Så länge tandlossningen inte är långt framskriden består behandlingen främst av att ta bort bakteriebeläggningar. Om sjukdomen är långt framskriden kan tandläkaren ta bort bakteriebeläggningar på tandroten med ett mindre kirurgisk ingrepp.

Om man har fått djupa fickor och käkbenet har gått förlorat kring tanden finns det en möjlighet att operera för att minska fickor och stimulera bentillväxt. Vi på Von Ahnska Tandkliniken genomför detta med parodkirurgi med ett medel som kallas EMDOGAIN som gör att ben återskapas. Sedan är det väsentligt att gå på kontroller och upprätthålla egen vård för att kunna bibehålla resultatet.

Studier har visat att parodontit även kan leda till åderförkalkning, hjärtsjukdomar, försämrad diabetes, lunginflammation och för tidig födsel.