Rotbehandling


Det finns flera orsaker till varför man måste rotbehandla en tand. Det kan vara bland annat karies, läckande fyllningar, tandfrakturer, tandgnisslingar eller tandinfektioner. En infektion eller inflammation inne i tanden innebär att pulpan är skadad. Symptom på en skadad pulpa kan vara känslighet för kyla och värme, molande värk, svullnad och ömhet men det är inte alltid man får sådana symptom. Om det blir så att nerven är för skadad för att själv läka ut måste man rotbehandla tanden. Vissa tandläkare skriver då remiss till en specialist men här på Von Ahnska Tandkliniken gör tandläkaren detta själv. Rotbehandlingen är smärtfri. Är pulpan död behövs ibland inte ens bedövning.

Vid en rotbehandling avlägsnar tandläkaren orsaken till skadan t.ex karies. Pulpan tas sedan bort och rotkanalerna rensas , därefter fylls kanalerna med fyllningsmaterial, vanligtvist guttaperka. Guttaperka är ett gummiliknande material. Tandläkaren bestämmer sedan att ersätta den skadade tanden med en fyllning eller en krona beroende på hur mycket tandsubstans som finns kvar.

 
4.png